Hodnotenia Vedúciexecutive

  1. Veronika Portelekyová a Maroš Grünvaldský

  4. Peter Baláži

  7. Ján Chovanec

10. Miroslav Chovanec

13. Ľubor Majdan

16. Antónia Kuševová a Jaroslav Kušev

19. Martina Ficová

22. Denisa Čitáková

25. Petr a Veronika Jochmanovci

28. Dagmar Anettová

31. Miroslav Hospodár

34. Erika Mana

37. Miroslav Vaňhara

40. Tomáš Dracs

43. Agnieška Urbančik

46. Danica Myslíková

49. Iveta Plesková a Miroslav Matej

52. Alexandra Holíčková

  2. Kamil Andráš

  5. Erik Sojka

  8. Vladimír Grünvaldský

11. Jana Krutáková a Mária Krutáková

14. Róbert Sekerák

17. Vladimír Bujda

20. Evelyna Lešková

23. Mária Sekeráková

26. Ľubomír Firment

29. Petra Čiljaková

32. Ľubomír Slobodník

35. Stanislav Tomaško

38. Roman Srpoň

41. Martina Čiháková a Henrich Mesároš

44. Oľga Kovaľová

47. Ivana Krištofíková

50. Juraj Masár a Lenka Masárová

53. Peter Panák

  3. Stanislav Ličko

  6. Nikoleta Hricová a Pavel Sojka

  9. Livka Andrášová

12. Ervín a Lucie Hornovci

15. Martin Hrmel

18. Martin Makarovič

21. Rastislav Bender

24. Dagmar Hricišáková

27. Zuzana Bírová

30. Otto Palko

33. Vladimír Dihenesčík

36. Martin Súkeník

39. Peter Tresa

42. Anka Kormošová

45. Petra Kulčárová

48. MUDr. Danica Nagyová

51. Martina Lengyelova

54. Eliška Vázalová