Hodnotenia Nefritový Vedúcijade

Priemerný mesačný príjem: 100 € – 300 €