Všimli ste si, že úspešnosť telefonických hovorov Vám klesá? Ľudia začínajú reagovať stále menej a menej a ja im to nemám za zlé. Viete s koľkými telemarketérmi mesačne telefonujú? Aj vás to rovnako otravuje. O koľko jednoduchšie je poslať textovú správu? Nikto nechce hovoriť cez telefón s úplne cudzími ľuďmi. Tým sú hovory studeným kontaktom ešte ťažšie. Našťastie už doba pokročila a váš telefón pri budovaní biznisu nebudete musieť používať tak ako v minulých rokoch. V tomto príspevku budem s vami zdieľať najlepšie alternatívy hovorov studeným kontaktom.

team-meeting-1

Vďaka príchodu sociálnych médií a e-mailov teraz máme nový spôsob podnikania. Môžeme hovoriť priamo so svojimi obchodnými partnermi prostredníctvom e-mailu, sociálnych sietí a textových správ. Ľudia sú šťastní, pretože môžu reagovať na správy s menším úsilím, alebo ich aj ignorovať ak sa tak rozhodnú. V network marketingu to je pre ľudí ešte viac výhodné, pretože je je rýchlejšie poslať 20 textových správ, alebo facebookových správ ako zavolať 20 ľuďom. Nehovorím, aby ste nerobili žiadne telefonické hovory, pretože sú stále veľmi dôležité a mali by byť súčasťou vášho podnikania. Stále sú potrebné na komunikáciu s vašim teplým trhom.

Jedným z najdôležitejších spôsobov, ako vybudovať svoje podnikanie je venovať veľkú pozornosť tomu, odkiaľ chcú zákazníci získať informácie. Pokiaľ niekto nechce zdvihnúť telefón keď mu volá jeho teta, prečo by dvíhal telefón, keď mu volá cudzie číslo. Preto je v network marketingu dôležité zistiť, aký typ systému umožní zákazníkovi získať informácie takým spôsobom, aby sa cítil pohodlne. Už teraz je známe, že najlepšou platformou, ako osloviť potencionálnych zákazníkov je prostredníctvom sociálnych médií a posielaním textových správ vďaka našim inteligentným telefónom.

Už teraz určite využívate na komunikáciu s vašimi obchodnými partnermi sociálne siete, e-maily, alebo textové správy. Myslím, že je jednoduchšie dostať sa k informáciám o výrobkoch prostredníctvom sociálnych médií, e-mailov a textových správ, ako prostredníctvom kontaktovania studeného trhu. Ľudia lepšie príjmu budovanie si vzťahu s vami on-line. To im dá možnosť dozvedieť sa o Vás viac informácií a lepšie vás spoznať. Môžu si pozrieť váš profil, blog, webovú stránku, Instagram, Linkedin a podobne. Tým si u nich vybudujete väčšiu dôveru. V spoločnosti Jeunesse Global, s ktorou spolupracujem ja máme na kontaktovanie aj rôzne ďalšie platformy, čo nám umožňuje vybudovať  si vzťah ešte predtým ako s tým človekom začnem komunikovať telefonicky.

Potom môžu byť oni tí, ktorí sa budú sami zaujímať o vaše produkty a podobne. Preto by ste mali používať aj sociálne média ako je Facebook alebo Twitter a tak si vybudovať teplý trh. Podrobne sa budem online marketingu pri budovaní vášho podnikania venovať v samostatnom článku. Teraz je hlavné uvedomiť si, že sociálne médiá, e-maily a sms správy sú formou komunikácie, ktorú teraz ľudia príjmajú oveľa jednoduchšie. Budú s vami hovoriť, keď si získate ich záujem prostredníctvom všetkých nástrojov, ktoré máte v súčastnosti k dispozícii. Sociálne média zmenili pravidlá hry aj v network marketingu. Nikdy nemôžete povedať, že vám došli kontakty. Nájdite si denne 5 nových spojení na sociálnych sieťach. Vyberte si platformu, ktorá vám najviac vyhovuje. Moja je Facebook. Budujte svoj vzťah s novými ľuďmi 30 dní vkuse a budete sa diviť, koľko nových zákazníkov a potenciálu pre oboch budete mať.

social-media-networks-icons-ss-1920

Dúfam, že vám tento článok pomôže získať viac obchodných pratnerov, alebo zákazníkov. Väčšina ľudí v obchode nechce telefonovať, alebo má strach a preto je pre nich najlepšie začať formou sociálnych médií. Keď sa časom stanete sociálnou superstar tak váš biznis bude napredovať veľmi rýchlo. Predtým sa však spojte s vašim lídrom a prediskutujte všetky možnosti ako s tým začať. Ak sa vám článok páčil, alebo máte nejaké otázky tak nás kontaktujte.

707 Zobrazení celkom 1 Zobrazení dnes

Komentáre

komentárov